Sprężyny piórowe - Gutekunst forma sprężynSprężyny piórowe sprężyny techniczne koniec Stal sprężynowa lub Blacha ze stali sprężynowej które mogą być produkowane w dowolnym kształcie i funkcji. Na odwrót Siła sprężyny W przypadku odkształcenia sprężystego sprężyna płytkowa sprawdza się w wielu różnych zastosowaniach technologii sprężyn i dlatego prawie zawsze jest produkowana indywidualnie na zamówienie. Ta elastyczność jest również powodem, dla którego zawsze jest nowy Typy sprężyn piórowych być wykorzystywane do coraz to nowych zadań. Oprócz klasycznych typów resorów piórowych, takich jak Sprężyny eliptyczne , Sprężyny paraboliczne a sprężyny trapezowe w produkcji pojazdów to także te na zamówienie Sprężyny płaskie , Sprężyny formowe , Sprężyny kontaktowe , Sprężyny śrubowe , Podkładki sprężyste , Podkładki blokujące , które zwykle zapewniają siły sprężyny do pchania, ciągnięcia, trzymania lub zaciskania w inżynierii mechanicznej do ważnych typów sprężyn wykonanych ze stali sprężynowej lub blachy stalowej sprężynowej.

Formfedern und Blattfedern von Gutekunst FormfedernSprężyny piórowe znajdują zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu. Wykorzystywane są m.in Inżynieria elektryczna NS Sprężyny kontaktowe do przesyłu średniego i niskiego napięcia do opraw oświetleniowych, lamp i automatycznych wyłączników lub as Styk baterii . w Technologia medyczna Sprężyny piórowe są używane na przykład w wentylatorach i do dozowania. Między innymi ze względu na surowe przepisy dotyczące obsługi i higieny, które mają zastosowanie do resorów piórowych przez ich materiał – oraz Właściwości powierzchni można optymalnie wdrożyć. To sprawia, że są one również środkiem z wyboru do zastosowań w Żywność- lub przemysł kosmetyczny. Dzięki swoim niezawodnym właściwościom mechanicznym resory piórowe znajdują również zastosowanie w inżynierii lotniczej – w szerokiej gamie indywidualnych, szytych na miarę kształtów i funkcji, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Oblicz i projektuj resory piórowe

Formowanie metalu z promieniem gięcia - sprężyny Gutekunst
Formowanie metalu promieniami gięcia

Sprężyna płytkowa jest zwykle wykonywana na wymiar i jest projektowana i kalkulowana indywidualnie dla danego zastosowania ze względu na wymaganą formę i funkcję. Przez indywidualny i kompleksowy projekt sprężyna piórowa jest znormalizowaną konstrukcją i obliczenie tylko w ograniczonym zakresie poprzez obliczenia Promienie gięcia oraz Naprężenia zginające możliwy. Sprężyna piórowa jest projektowana iteracyjnie z dowodem wytrzymałości i funkcjonalności. Oprócz metody elementów skończonych do projektowania wymagane jest wieloletnie doświadczenie praktyczne. Dlatego też Gutekunst Formfedern dokumentuje wszystkie istotne informacje projektowe dla kolejnych konstrukcji resorów piórowych w szczegółach z każdym indywidualnym producentem. Dla znormalizowanej formy Zacisk sprężynowy Jest jednak wyjątek, jest on również używany przez Gutekunst w Standardowe wymiary z magazynu oferowany.

Żądanie i zamówienie pojedynczych resorów piórowych

Przy projektowaniu resoru piórowego należy podjąć wiele decyzji: od Rodzaj sprężyny piórowej o kształcie sprężyny, jej wymiarach, mocowaniu sprężyny i Stal sprężynowa do opcji produkcyjnych i testowych. Pomoce w podejmowaniu decyzji to głównie obliczenia dotyczące odkształcenia i nośności resorów piórowych. Gutekunst Formfedern rozwija i produkuje indywidualne Typy sprężyn piórowych Jak Sprężyny formowe , Sprężyny płaskie , Sprężyny kontaktowe , Podkładki sprężyste , Podkładki blokujące oraz Sprężyny śrubowe jako próbki, prototypy jak również w małych ilościach i dużych seriach.
Po prostu wyślij do nas pod następującym przyciskiem prośby ” Sprężyny piórowe ” lub przez e-mail info@gutekunst-formfedern.de specyfikacje żądanej sprężyny płytkowej z rysunkiem lub danymi CAD podającymi wymaganą liczbę sztuk. W krótkim czasie przedstawimy Ci niewiążącą ofertę. Można również skontaktować się bezpośrednio z naszym działem technicznym pod numerem telefonu (+49) 07445 85160.

 

Federnanfrage

 

Dodatkowe informacje:

Sprężyny piórowe produkowane indywidualnie