Płaskie i wyprofilowane stalówki firmy Gutekunst FormfedernEnergia naprężenia powstaje w wyniku sprężystego odkształcenia metalowej sprężyny. Jest to forma energii potencjalnej i wskazuje, ile pracy mechanicznej występuje, gdy metalowa sprężyna jest obciążana lub napinana. Do roboty mechanicznej, will energia mechaniczna potrzebne. Można to znaleźć wszędzie w naszym codziennym życiu: Silnik spalinowy przekształca energię chemiczną zawartą w paliwie w mechaniczną energię kinetyczną poprzez spalanie, silnik elektryczny wytwarza energię mechaniczną z energii elektrycznej, a metalowa sprężyna magazynuje energię mechaniczną w postaci energii rozciągania, gdy jest obciążona. Oprócz energii napięcia, można odkryć inne rodzaje energii mechanicznej:

  • Każde ciało ma jeden ze względu na swoją masę w polu grawitacyjnym Ziemi energia potencjalna (Energia pozycji lub wysokości). Na przykład powoduje swobodny upadek.
  • Kiedy ciało porusza się po powierzchni, opór tarcia wytwarza ciepło, a tym samym ciepło Energia tarcia .
  • Im szybciej porusza się ciało, tym jest wyższe energia kinetyczna , również Energia kinetyczna nazywa.

 

Przetwarzanie energii mechanicznej w sprężynach metalowych

W obciążonym Metalowa sprężyna jest energią mechaniczną w postaci energii napięcia. Ta energia naprężenia jest uwalniana po zwolnieniu obciążenia. Na przykład, jeśli kulka znajduje się przed metalową sprężyną, wprawia ją w ruch. Energię naprężenia metalowej sprężyny można wykorzystać do przyspieszenia innych ciał. Zaraz po przyspieszeniu piłka ma energię kinetyczną. Po tym Ustawa o oszczędzaniu energii energia nie jest tracona w tym procesie, jest tylko przekształcana. Ta konwersja mechanicznych form energii jest podstawą wszystkich procesów zachodzących w mechanice. Jednak w systemie niedoskonałym (środowisko naturalne), ta energia kinetyczna piłki jest tracona podczas ruchu na skutek sił tarcia i oporu powietrza aż do zera.

 

Obliczanie energii napięcia

Obliczanie sprężyn w formie płaskiejPo naprężeniu energia naprężenia jest magazynowana w metalowej sprężynie. Zależy to od obciążenia sprężyny skoku s (mm) metalowej sprężyny i stałej sprężyny R (N / mm).

Poniższe dotyczy sprężyn metalowych:

  • Stała sprężystości R (N/mm) wskazuje twardość metalowej sprężyny
  • Energia zacisku ESpann jest proporcjonalna do stałej sprężyny R (N/mm): ESpann ~ R
  • Energia zacisku ESpann jest proporcjonalna do kwadratu skoku sprężyny s (mm): ESpann ~

Formuła dla energii rozpiętości:
ESpann =12 · R · s2

Do stałej sprężyny R (N / mm) dla Sprężyny płaskie i profilowane w teście obciążenia (dla działającej siły F to ugięcie sprężyny s zmierzone) obowiązuje następujący wzór:
R=F2 – F1 · s2 – s1

F1 = Siła sprężyny wstępnie naprężona
s1 = Ugięcie sprężyny wstępnie obciążone
F2 = Obciążona siłą sprężyny
s2 = Ugięcie sprężyny pod obciążeniem

 

Zobacz więcej informacji na temat Obliczanie sprężyn kształtowych , Sprężyny płaskie , Sprężyny kontaktowe i Sprężyny płytkowe . Eksperci techniczni z Gutekunst Formfedern wspierają Cię w projektowaniu odpowiedniej metalowej sprężyny. Po prostu wyślij ” Żądanie wiosny ”lub e-mailem info@gutekunst-formfedern.de dane żądanej sprężyny metalowej ze szczegółami ilości i rysunkiem lub danymi CAD. W krótkim czasie przedstawimy Ci niewiążącą ofertę.

 

Federnanfrage

 

Dodatkowe informacje:

Obliczanie energii przęsła