Wykres naprężenie-odkształcenie jest również wykorzystywany do określania nośności statycznej stali sprężynowej. Wykres naprężenie-odkształcenie przedstawia zachowanie odkształceniowe stali sprężynowej aż do pęknięcia podczas próby rozciągania. Dla projektanta wykres naprężenie-odkształcenie jest ważną specyfikacją projektową, ponieważ może on odczytać z tego wykresu, jak dużą siłę może przyjąć arkusz stali sprężynowej lub taśma ze stali sprężynowej podczas formowania do produkcji sprężyn kształtowych, zacisków sprężynowych, zacisków sprężynowych, sprężyn kontaktowych i podkładek sprężynowych, aż do trwałego odkształcenia.

 

Fazy wykresu naprężenie-odkształcenie

Dzięki czterem fazom na wykresie naprężenie-odkształcenie można odczytać granicę odkształcenia sprężystego (granica plastyczności „Rp”), granicę odkształcenia plastycznego (wytrzymałość na rozciąganie „Rm”), zakres szyjki i granicę p ęknięcia.

 

Spannungs-Dehnungs-Diagramm | Gutekunst Formfedern
W fazie odkształcenia sprężystego stal sprężynowa jest rozciągana proporcjonalnie (prosta Hooke’a) do przyłożonego naprężenia. Odkształcenie to nazywane jest również odkształceniem liniowo-sprężystym lub proporcjonalnym. Procentowe wydłużenie jest wyświetlane na osi poziomej, a odpowiadające mu naprężenie na osi pionowej. To zachowanie materiałów przy odkształcaniu zostało opisane już w 1768 roku przez angielskiego uczonego Roberta Hooke’a w Prawie Hooke 'a. Kiedy osiągnięta zostaje maksymalna wartość odkształcenia sprężystego, przy której stal sprężynowa powraca do pozycji wyjściowej bez odkształcenia, nazywa się to granicą plastyczności (Rp). Granica plastyczności jest wartością płynną. Poza granicą plastyczności w kolejnych fazach nadal zachodzi odkształcenie, ale w tym przypadku odkształcenie jest większe niż rosnące naprężenie, co prowadzi do odkształcenia plastycznego i szyjki aż do pęknięcia.

 

Granica plastyczności 0,2 - Gutekunst FormfedernNaprężenie próbne 0,2

Istnieją materiały sprężyste, dla których granica plastyczności nie może być jednoznacznie określona. Dotyczy to przede wszystkim nierdzewnych stali sprężynowych. Tutaj jako alternatywę podaje się granicę plastyczności Rp0,2. W tym celu w odległości 0,2% rysuje się równoległą do prostej Hooke’a. Naprężenie to w miejscu przecięcia odpowiada granicy plastyczności Rp0,2 jako zastępczej granicy plastyczności.

 

 

Właściwości materiału

Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) jest najczęściej stosowanym parametrem materiałowym. Wartość ta jest podstawą do każdego obliczenia sprężyny i opisuje maksymalną nośność stali sprężynowej. Należy jednak zauważyć, że stal sprężynowa odkształca się plastycznie nawet przed osiągnięciem wytrzymałości na rozciąganie! Granica plastyczności (Rp) i granica plastyczności (Rp0,2) są zwykle podane w kartach katalogowych producenta lub można je uzyskać od producenta materiału.

 

Czy potrzebujesz więcej informacji na temat wykresu naprężenie-odkształcenie i właściwości materiału? Nie ma problemu, z działem technicznym firmy Gutekunst Formfedern GmbH można skontaktować się telefonicznie pod numerem (+49) 07445 85160 lub pod adresem info@gutekunst-formfedern.de.

Jeśli są Państwo zainteresowani również pojedynczymi sprężynami kształtowymi, zaciskami sprężynowymi, sprężynami kontaktowymi i podkładkami sprężynowymi, to proszę skorzystać z naszego kreatora zapytań o sprężyny. W krótkim czasie przedstawimy Ci niewiążącą ofertę.

Federnanfrage

 

Dodatkowe informacje:

Wykres naprężenie-odkształcenie stali sprężynowej