Czym są połączenia cierne?

Jeden połączenie cierne poprzez użycie siły sprężyny. Podczas całego okresu eksploatacji między partnerami połączenia powstaje pole siłowe za pomocą odpowiedniego napięcia wstępnego. Przykładami tego są siły nacisku lub siły tarcia. Siła klejenia zapewnia spójność połączenia niedodatniego. W tym Technologia połączeń przenoszone siły występują w połączeniu ciernym stycznie do powierzchni zaangażowanych partnerów połączenia. Połączenia niedodatnie mogą przenosić siły rozciągające tylko wtedy, gdy siła adhezji jest większa lub równa sile rozciągającej. W technologii połączeń istnieją dwa inne rodzaje połączeń: dopasowanie kształtu oraz połączenia materiałowe .

W przypadku połączeń niedodatnich stosuje się następujący wzór:

\Large F_{Zug}\ \le F_{Haft}= \ \mu\cdot F_N

Obowiązują następujące zasady:

\Large F_{{Zug}}: Siła ciągnąca

\Large F_{{Haft}}: siła tarcia statycznego

\Large \mu: Współczynnik tarcia

\Large F_{{N}}: siła normalna

Połączenie cierne jest przyczyną samohamowności np. obciążonych klinów lub śrub. Tarcie statyczne pomiędzy aktywnymi powierzchniami elementów zapobiega obracaniu się śruby lub prostemu wysuwaniu się klina. Zacisk jest również nazywany połączeniem ciernym. Przychodź tu często Zaciski sprężynowe , Podkładki blokujące oraz Podkładki sprężyste do użycia.

Zastosowanie zacisków sprężystych, podkładek zabezpieczających i podkładek sprężystych do połączeń niedodatnich

Federscheibe Gutekunst Formfedern
Podkładka sprężysta/zacisk sprężysty

Zacisk sprężysty, podkładka zabezpieczająca i podkładka sprężysta łączą ze sobą kilka elementów – na przykład na piaście lub wale. Siła sprężyny jest wykorzystywana do blokowania i łączenia elementów poprzez samohamowanie. Te sprężyny są również znane jako połączenia zaciskowe. Podobnie jak klin i śruba należą do połączeń siłowych. Wymagają one jako zasady konstrukcji trwałych właściwości sprężystych. Często pożądanym efektem ubocznym jest to, że ostre krawędzie sprężyny wbijają się w punkty mocowania pod obciążeniem. Zapewnia to jeszcze lepsze trzymanie. Połączenia zaciskowe sprężynowe są stosowane na przykład w inżynierii mechanicznej. W technologii połączeń zapewniają krótkie czasy montażu. Dlatego są tutaj tak rozpowszechnione.

Zaciski sprężynowe , Podkładki blokujące oraz Podkładki sprężyste stosowane są w wielu wariantach do połączeń kształtowych, np. jako:

Pojedyncze zaciski sprężyste, podkładki zabezpieczające i podkładki sprężyste

Chcesz wiedzieć, które Zacisk sprężynowy , Podkładki zaciskowe , Podkładka zabezpieczająca , Podkładka sprężysta czy zacisk sprężynowy najlepiej nadaje się do konkretnego zastosowania? Następnie skontaktuj się z naszym działem technicznym pod numerem (+49) 07445 8516-0 lub info@gutekunst-formfedern.de . Prosimy o przesłanie nam szkicu/rysunku z wymaganą ilością za pomocą naszego przycisku zapytania poniżej, aby umożliwić nam przygotowanie oferty i sprawdzenie produkcji.

 

Federnanfrage

 

Możesz również znaleźć dodatkowe informacje tutaj:

 

Niedodatnie połączenie z siłą sprężyny