Co jsou třecí spoje?

Jeden třecí spojení pomocí síly pružiny. Během celé doby provozu je mezi spojovacími partnery vybudováno silové pole pomocí vhodného předpětí. Mezi příklady patří tlakové síly nebo třecí síly. Adhezní síla zajišťuje soudržnost nespojitého spojení. V tomto Technologie připojení síly, které se mají přenášet, se vyskytují ve třecím spojení tangenciálně k povrchům zapojených spojovacích partnerů. Pozitivní spojení mohou přenášet tahové síly pouze tehdy, je-li adhezní síla větší nebo rovná tahové síle. V technologii připojení existují dva další typy připojení: přizpůsobení tvaru a hmotné spoje .

Pro nepozitivní spojení se používá následující vzorec:

\Large F_{Zug}\ \le F_{Haft}=\ \mu\cdot F_N

Platí následující:

\Large F_{{Zug}}: Tažná síla

\Large F_{{Haft}}: statická třecí síla

\Large \mu: Koeficient tření

\Large F_{{N}}: normálová síla

Třecí spojení je důvodem samosvornosti například zatížených klínů nebo šroubů. Statické tření mezi aktivními povrchy součástí brání otáčení šroubu nebo jednoduchému vyklouznutí klínu. Upnutí se také označuje jako třecí spojení. Pojďte sem často Jarní klipy , Pojistné podložky a Pružinové podložky k použití.

Použití pružných svorek, pojistných podložek a pružných podložek pro silové spoje

Federscheibe Gutekunst Formfedern
Pružná podložka / pružinová spona

Pružinová spona, zajišťovací podložka a pružinová podložka spojují několik součástí navzájem – například na náboji nebo hřídeli. Síla pružiny se používá k zablokování a připojení komponent pomocí samosvornosti. Tyto pružiny jsou také známé jako pružinové svorky. Stejně jako klín a šroub patří k silovým spojům. Ty vyžadují jako konstrukční princip trvalé vlastnosti pružiny. Často požadovaným vedlejším účinkem je, že se ostré hrany pružiny zarývají do upínacích bodů pod zatížením. Tím je zajištěno ještě větší držení. Pružinové svorky se používají například ve strojírenství. V připojovací technice zajišťují krátké doby montáže. Proto jsou zde tak rozšířené.

Jarní klipy , Pojistné podložky a Pružinové podložky se používají v mnoha variantách pro tvarová spojení, například jako:

Jednotlivé pružinové spony, pojistné podložky a pružné podložky

Chcete vědět jaké Jarní klip , Upínací podložky , Pojistná podložka , Pružinová podložka nebo je pružinový terminál nejvhodnější pro vaši konkrétní aplikaci? Poté kontaktujte naše technické oddělení telefonicky na (+49) 07445 8516-0 nebo info@gutekunst-formfedern.de . Zašlete nám prosím náčrtek/výkres s požadovaným množstvím prostřednictvím našeho poptávkového tlačítka níže, abychom mohli připravit cenovou nabídku a zkontrolovat výrobu.

 

Federnanfrage

 

Další informace naleznete také zde:

 

Pozitivní spojení se silou pružiny