lisované pružiny, lisované a ohýbané díly a laserové díly podle požadavků zákazníka

Formfedern und Blattfedern von Gutekunst Formfedern

Nabídka Kovové pružiny je stejně rozsáhlý jako jeho Možné aplikace . Chcete -li získat optimální kovovou pružinu pro příslušnou aplikaci, potřebujete partnera, který je velmi dobře obeznámen se všemi výrobními procesy. Gutekunst Formfedern GmbH již 30 let znamená vysokou kvalitu